Amser da i'w ddefnyddio?

Rhagolwg Trydan Lleol
<
>
B
M
W
D
UCHEL
Yn cynhyrchu 0 kW rwan
Dydd
Gyda'r nos
Nos
Hydro
Pris
Ar hyn o bryd, mae allbwn hydro yn fwy na'r defnydd clwb
Eich prisiau am bŵer
Hydro
Night 8pm - 7am: 5.8 p/kWh
Day 7am - 4pm: 10.4 p/kWh
Evening 4pm - 8pm: 12.7 p/kWh
Import
Night 8pm - 7am: 10.5 p/kWh
Day 7am - 4pm: 18.9 p/kWh
Evening 4pm - 8pm: 23.1 p/kWh
Mewngofnodi
Mewngofnodwch i weld eich cyfrif
Remember me:Anghofio cyfrinair?


Eich sgôr a Arbedion
Ar sgôrwyd chi:
100/100Mae hyn yn golygu bod % o'ch trydan yn dod o bŵer lleol neu gost isel


Yn gyfanswm defnyddwyd kWh, yn costio:


£0.00

Ai gymharu â phris 15.2c/kWh, fe wnaethoch chi arbed


Eich defnydd trydan dros amser
B
M
W
<
>
DAILY

Cliciwch ar ddiwrnod i weld defnydd bob hanner awr


Eich defnydd mesyl band pris:

TRYDAN

COST

Pris Hydro
kWh
Yn costio £
Pris Bore
kWh
Yn costio £
Pris Canol Dydd
kWh
Yn costio £
Pris Gyda'r Nos
kWh
Yn costio £
Pris Dros Nos
kWh
Yn costio £
Cyfanswm:
Cyfartaledd cost uned:
Ewch i'r tudalen awgrymiadau neu cysylltwch â'ch clwb CydYnni i weld sut y gallwch chi symud mwy o'ch defnydd i amserau rhatach.
Sgôr a arbedion clwb
Ar sgôriodd y clwb:
50/100
Gyda'ch gilydd, rydych chi wedi cadw

£00.00

yn yr ardal lleol trwy defnyddio pwer hydro lleol!
Dadansoddiad Clwb
Cyfanswm trydan a ddefnyddiwyd gan y gymuned, a ddaeth o'r hydro.

TRYDAN

COST

Pris Hydro
kWh
Yn costio £
Pris Bore
kWh
Yn costio £
Pris Canol Dydd
kWh
Yn costio £
Pris Gyda'r Nos
kWh
Yn costio £
Pris Dros Nos
kWh
Yn costio £
Y mwyaf y canran hydro, y mwy o arian sydd yn aros yn y clwb lleol.
Awgrymiadau

PEIRIANT GOLCHI LLESTRI

Gall yr amser y byddwch yn rhedeg eich peiriant golchi llestri gael ei symud i osgoi’r amserau brig yn y bore a gyda’r nos a manteisio ar bŵer hydro a’r prisiau rhatach yn ystod y dydd (11am - 4pm) a dros nos (8pm - 6am).

GOLEUADAU LED

Gall goleuadau LED dorri eich costau goleuo hyd at 90%. Mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan ac yn y pecyn gwybodaeth, i egluro sut i osod y rhain yn eich tŷ.

COGINIO

Mae rhoi caead ar eich sosban pan fyddwch yn coginio yn cadw’r gwres i mewn ac felly nid oes angen bod â gwres mor uchel o dan y sosban. Ffordd syml ac effeithiol o ddefnyddio llai o drydan.

COGINIO ARAF

Mae peiriant coginio araf yn gwneud defnydd effeithlon iawn o ynni, yn coginio prydau blasus ac yn eich helpu i osgoi defnyddio trydan yn ystod yr oriau brig gyda’r nos (4 - 8pm) pan fuasech yn defnyddio popty trydan efallai.

PEIRIANT GOLCHI

Gall yr amser y byddwch yn rhedeg eich peiriant golchi gael ei symud i osgoi’r amserau brig yn y bore a gyda'r nos a manteisio ar bŵer hydro a'r prisiau rhatach yn ystod y dydd (11:00-4:00 ) a dros nos (08:00-6:00).

OERGELLOEDD & RHEWGELLOEDD

Ceisiwch agor y drysau mor anaml ag y gallwch, am cyn lleied o amser ag sy’n bosibl. Arhoswch i fwyd sydd wedi’i goginio oeri cyn ei roi yn yr oergell. Mae hen oergell neu rewgell yn gallu bod yn aneffeithlon iawn ac yn ddrud i’w rhedeg.

GOLEUADAU

Mae diffodd goleuadau a chyfarpar trydan pan nad ydych yn eu defnyddio yn ffordd syml ac effeithiol o ddefnyddio llai o drydan. Gallwch wneud ymdrech arbennig i wneud hyn yn ystod yr oriau brig yn y bore a gyda’r nos.
BLAENOROL
NESAF